Nyheter

Vision för kulturmiljöarbetet 2030 – ett hållbart, inkluderande samhälle

Riksantikvarieämbetet leder arbetet för ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. Därför fick vi ett regeringsuppdrag om att i samverkan ta fram en vision om hur kulturmiljöarbetet i Sverige ska utvecklas, och vilka resultat som ska uppnås till år 2030. Uppdraget genomfördes i nära samverkan med länsstyrelserna och i bred dialog med övriga berörda aktörer.

Den 16 maj lämnades visionsrapporten över till kulturdepartementet. Visionen ska öka medvetenheten om att kulturarv och kulturmiljö är viktiga delar i arbetet med ett hållbart inkluderande samhälle. Visionens kärna är att: ”Alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”. Målbilden är satt till 2030.

Visionen är framtagen i ett brett arbete mellan myndigheter och en lång rad av civilsamhällets organisationer. Riksantikvarieämbetet har samordnat den processen. Nu måste den konkretiseras. På många områden arbetar Riksantikvarieämbetet och andra aktörer redan på ett sätt som går i riktning mot den här visionen, på andra områden kan arbetssätten behöva förändras.

Riksantikvarieämbetet har även fått i uppdrag av regeringen att genomföra en omvärldsanalys och kunskapsöversikt för kulturarvsområdet. Uppdraget har genomförts i samarbete med Riksutställningar. Se länk nedan.

Läs mer om Vision för kulturmiljöarbetet

Frågor och svar om Vision för kulturmiljö 2030

Redovisning av uppdragen

Broschyr: Vision för kulturmiljöarbetet till 2030 (PDF)

Rapport: Vision för kulturmiljöarbetet 2030 (PDF)
Redovisning av regeringsuppdrag om ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete

Rapport: Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen (PDF)
Redovisning av regeringsuppdrag om omvärldsanalys och kunskapsöversikt avseende kulturarvsområdet

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: