Nytt om utförsel och export av kulturföremål

Har du ropat in en tavla, en bok eller en fin gammal byrå på auktion? Eller köpt ett ur, ett piano eller kanske en båt på nätet? Funderar du på att sälja dem vidare i ett annat land – eller ska du flytta utomlands och vill ta med dina fynd? Nu blir det enklare att ta reda på om ditt föremål behöver utförseltillstånd från Riksantikvarieämbetet.

Varje år förs en mängd kulturföremål ut ur Sverige. Ibland är det svårt att själv avgöra om ett sådant föremål behöver tillstånd att lämna landet. Nu har vi gjort bestämmelserna om utförsel av kulturföremål tillgängliga som webbsidor här på Riksantikvarieämbetets webbplats. Där finns en lättöverskådlig förteckning över de föremålstyper som behöver utförseltillstånd och/eller en exportlicens om de ska tas ut ur landet och information om hur man gör för att söka tillstånd. Bestämmelserna finns även samlade i en utskriftsversion i pdf.

Dessutom har Riksantikvarieämbetet, i samverkan med Tullverket och Polismyndigheten, nu tagit fram en liten kortfattad folder på svenska och engelska som översiktligt beskriver vad som gäller och hur man ansöker om tillstånd.

– Vi ser gärna att foldern ska finnas tillgänglig hos auktionshus och andra aktörer på marknaden, liksom hos transportföretag som tar internationella uppdrag och som är specialiserade på förmedling av konst och antikviteter. Den skulle även kunna spridas på t.ex. flygplatser och färjeterminaler, säger Maria Adolfsson på Kulturmiljöavdelningen som är ansvarig för översynen och de nya sidorna.

– Det mesta tyder på att utförsel av äldre kulturföremål från Sverige i stor omfattning sker utan de tillstånd som i många fall behövs enligt kulturmiljölagen och EU-lagstiftning. Det är svårt att ha någon bestämd uppfattning om hur stor del av denna illegala utförsel som utgör medveten smuggling respektive sker till följd av ren okunskap. Men med hjälp av foldern och en bredare informationssatsning i samarbete med Polisen och Tullen hoppas vi kunna nå ut med informationen till fler, säger Maria Adolfsson. Och att den skulle finnas på engelska är mycket efterfrågat eftersom handel med antikviteter och konst i högsta grad är en internationell verksamhet.

Vill du veta mer om hur du kan beställa foldern eller broschyren? Kontakta Maria Adolfsson,