Du har väl inte missat att anmäla dig? 2

Snart går anmälningstiden ut för anmälan till den internationella konferensen From Postwar to Postmodern – 20th Century Built Cultural Heritage, The 6th Baltic Sea Region Cultural Heritage Forum, som syftar till att öka medvetenheten och kunskapen om det sena 1900-talets byggda kulturarv i länderna i Östersjöregionen.

Keynote speakers är professor Mart Kalm från Estonian Academy of Arts, den brittiske arkitekten Sir David Chipperfield, professor Wessel de Jonge från Nederländerna och Susan Macdonald från Getty Conservation Institute i USA.

Konferensen går av stapeln den 28–30 september i Kiel, Tyskland, och är ett samarrangemang mellan de statliga kulturarvsmyndigheterna i Östersjöländerna. Konferensen  organiseras av Riksantikvarieämbetet och den tyska delstaten Schleswig-Holstein, under ledning av Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States, som är ett nätverk för samarbete kring kulturarvsfrågor i Östersjöregionen.

För mer information, program, koncept och anmälan – besök konferensens webbsida: http://www.kiel-heritage-forum-2016.eu/. Sista anmälningsdag är 1 september.

För kontinuerligt uppdaterad information om programmet, presentation av föreläsarna och ytterligare information om konferensen, gilla oss även på Facebook: https://www.facebook.com/frompostwartopostmodern/

Kommentarer (2 st)

Ja, det stämmer att David Chipperfield är en av våra Keynote speakers. Hans föreläsning har titeln ”Restorations and reconstructions: reflections on Berlin”.