Nordiskt riksantikvariemöte i Visby

Den 22-24 augusti har Riksantikvarieämbetet stått värd för Nordiska riksantikvariemötet (NHHF) som i år ägde rum i Visby.

Det Nordiska riksantikvariemötet samlar varje år generaldirektörer för de nordiska ländernas motsvarighet till Riksantikvarieämbetet. Det är ett tillfälle för deltagarna att mötas och diskuterar aktuella ämnen samt utbyta erfarenheter inom kulturmiljöområdet. Att diskutera frågor om till exempel världsarv, kulturarvsbrott och europeisk och nordisk kulturarvspolitik. Årets mötesdagar präglades bland annat också av fördjupade diskussioner kring återbruk av kulturhistoriska miljöer.

Mötesdagarna på Gotland innehöll också utflykter till kulturhistoriskt intressanta platser som Bro kyrka, Tingstäde fästning och krigssjukhuset i Lärbro.

Medverkande på årets möte var:
– Lars Amréus och Knut Weibull (Riksantikvarieämbetet, Sverige)
– Jesper Hermansen (Slots- og Kulturstyrelsen, Danmark)
– Juhani Kostet och Stefan Wessman (Museiverket, Finland)
– Andras Mortensen (Søvn Landsins, Faroese National Heritage, Färöarna)
– Kristín Huld Sigurðardóttir och Þór Hjaltalín (Minjastofnun Íslands/Islands kulturstyrelse, Island)
– Marit Huuse och Reidun Vea (Riksantikvaren, Norge)
– Viveka Löndahl och Mikko Helminen (Kulturbyrån, Åland).

Jesper Hermansen berättar om några höjdpunkter från mötesdagarna.