Spelifiering dominerade History Hack i Malmö

Hur går det att berätta om det förflutna med framtidens teknik, på platser där spännande händelser en gång ägde rum? Så löd frågan när Trelleborgs Museum anordnade ett historiskt Hackathon vid Stapelbäddsparken i Malmö den 18 augusti. Lars Lundqvist från Riksantikvarieämbetets enhet för informationsutveckling fanns på plats i stödpanelen.

– En stor del av syftet var att se vad som händer när kulturarvsinstitutioner går utanför det säkra och möter helt andra typer av kunskaper för att utveckla sin verksamhet. Trelleborgs Museum har gjort ett fantastiskt jobb som tagit det här initiativet och lånat och hyrt in den kompetens de själva saknar, säger Lars Lundqvist.

Under dagen ställdes 40 personer, indelade i åtta grupper, inför uppgiften att skapa en upplevelse och ett lärande vid en arkeologisk plats, för en tänkt målgrupp bestående av barn och deras mor- och farföräldrar. De på förhand givna platserna var belägna inom Trelleborgs kommun på Söderslätt och vid Skateholm. Lagen var sammansatta av flera olika kompetenser:

– Grupperna var sammansatta av museikompetenser, men också kompetenser inom design och storytelling. Däremot var det inte lika tekniskt inriktat som liknande hack brukar vara. Det kodades ingenting utan det gällde att ta fram ett koncept kring lärande och en plats.

Övningen resulterade i ett antal idéer som presenterades på två minuter och som panelen där Lars Lundqvist ingick sedan gav respons på.

– Det är tydligt att Pokémon Go satt avtryck på hur många av grupperna tänkte. Flera koncept gick ut på att gå till en plats och lösa en uppgift för att samla poäng. Spöken som en gång levt på platsen dök upp för att berätta och i vissa fall antog besökaren en persona eller karaktär. Helt enkelt olika former av social spelifiering, säger Lars Lundqvist.

History Hack låg i direkt anslutning till The Conference vilket gjorde att internationella deltagare från Kanada, Kina och Japan deltog i hacket. Arrangörerna hade också skakat fram barn med mor- eller farföräldrar som fick gå runt och diskutera med grupperna medan arbetet pågick.

Vilka lärdomar kan Riksantikvarieämbetet ta med sig?

– Att det är viktigt att gå utanför myndighetshuset eller skrået och fråga personer med andra kunskaper och kompetenser för att hitta lösningar. Det kan gälla många olika ämnesområden.