Nyheter

Kulturarv i krig och konflikt

I samband med inbördeskriget i Syrien har frågan om kulturarv i krigsområden blivit högaktuell. Men det är inte första gången i historien som kulturarvet blir till måltavla i en konflikt. I en nyutgiven forskningsöversikt finansierad med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet erbjuds  en ordentlig historisk genomgång av kulturarv i krig och konflikt.

Forskningsöversikten är författad av Peter Halldén med kollegor vid Försvarshögskolan och går igenom hur kulturarvet påverkats vid en rad konflikter från första världskriget fram till våra dagar.

Forskningsfältet i sig är inte särskilt väl genomforskat vilket genomgången visar. Den forskning som finns ligger inom statsvetenskap, kulturhistoria, juridik och historia.

Störst forskningsmängd finns om konsekvenserna för kulturarvet av krigen på Balkan under 1990-talet. Även kriget i Irak under 2000-talet och första och andra världskriget är väldokumenterade.

Idag är den mest akuta krisen den i östra Medelhavsområdet där kulturarv utsätts för medveten förstörelse och som en biaffekt av de våldsamma striderna. De pågående krigen väcker en rad frågeställningar om hur kulturarv kan bevaras, skyddas men även exploateras i krig.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: