Nyheter

Ny avgift för metallsökaransökning föreslagen

Riksantikvarieämbetet har föreslagit för regeringen att en avgift införs för ansökan om användning och medförande av metallsökare. Avgiften föreslås bli 700 kronor. Skälet är den mångdubbling av ansökningar som skett de senaste två åren.

I enlighet med 2 kap. 18 §  kulturmiljölagen (1988:950) krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att använda eller medföra metallsökare. Tidigare fanns ett förbud med dispensmöjlighet. Sedan lagen ändrades 2014 har antalet tillståndsansökningar ökat med 1200 procent. Länsstyrelserna hinner inte med att behandla ansökningarna inom rimlig tid och det övriga kulturmiljöarbetet i länet blir lidande. För att minska antalet ansökningar har Riksantikvarieämbetet föreslagit att en ansökningsavgift om 700 kronor ska införas. Förslaget är just nu ute på remiss, och remisstiden går ut den 30 september.

Förslaget i sin helhet ligger på regeringens hemsida:

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: