Ny standard för skadedjurskontroll

Kulturarvet står inför stora utmaningar, inte minst från skadeinsekter, gnagare och mikroorganismer. I juni fastställdes en ny europeisk standard för samordnad skadedjurskontroll. Standarden presenterades på Louvren i Paris nu i september på den 3:e internationella konferensen för IPM – Integrated pest management.

Det pågår ett europeiskt samarbete för att ta fram standarder inom kulturvården. Arbetet omfattar samlingsförvaltning, byggnadsvård, fornlämningsvård och konserveringsvetenskap. Riksantikvarieämbetet har en aktiv roll i arbetet och deltar med flera representanter.

Experter från flera europeiska länder har tillsammans tagit fram en standard för samordnad skadedjurskontroll, ett begrepp som internationellt är mer känt som Integrated Pest Management (IPM). Lisa Nilsen, utredare på Riksantikvarieämbetet, har drivit arbetet, tillsammans med dansk projektledning.

Standarden presenterades på den 3:e internationella IPM-konferensen som gick av stapeln 13–15 september på Louvren i Paris. Där hade forskare och andra yrkeskunniga inom entomologi, biologi och konservering samlats för att presentera och lära sig mer om nya rön inom området IPM och kulturarv. Många var nyfikna på standarden, som redan finns på engelska, franska och tyska.

Nästa utmaning blir nu att sprida standarden och se till att den används som ett redskap för att begränsa skadedjur och mögel på våra museer, arkiv, bibliotek och historiska byggnader. Standarden kan beställas på Swedish Standard Institute, sis.se.

Lisa på scenLisa Nilsen presenterar IPM-standarden på konferens i ParisFoto: Charlotta Bylund Melin (CC BY)

Nästa IPM-konferens kommer att genomföras i Stockholm 2019. ”Vi gläder oss och hoppas då kunna visa hur standarden har implementerats på svenska kulturarvsinstitutioner”, säger Lisa.

Här hittar du mer information om Riksantikvarieämbetets arbete inom standardisering: www.raa.se/lagar-och-stod/standarder/