Riksantikvarieämbetet får nya uppgifter då Riksutställningar avvecklas

Kulturdepartementet har meddelat att flertalet av Riksutställningars uppgifter kommer att inordnas i Riksantikvarieämbetets verksamhet från och med den 1 juni 2017. Riksantikvarieämbetet ska också få utökade uppgifter avseende museifrågor.

– Vilka uppgifter det kommer att handla om kommer att klarna i processen framöver. Jag ska träffa ledning och personal på Riksutställningar inom kort, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Regeringen har meddelat att den har som mål att verka för att antalet arbetstillfällen på Gotland inte minskar till följd av denna förändring.

– Jag välkomnar regeringens besked. Det innebär en omställning för Riksutställningars personal, men även för Riksantikvarieämbetet. Förändringen kommer på sikt att innebära ett tydligare och bättre stöd för landets museer, säger riksantikvarie Lars Amréus.