Höstmöte 2016. Tema: Jämlikhet inför det förflutna

Idag börjar Höstmötet

Riksantikvarieämbetets Höstmöte äger rum den 8-10 november. Vi inleder med en utflyktsdag idag tisdag och imorgon onsdag öppnar vi konferensen på ett fullsatt Nalen. Fick du ingen plats? Följ livesändningen onsdag och torsdag på vår Youtube-kanal.

Temat för Höstmötet den 8–10 november är ”Jämlikhet inför det förflutna” och handlar om hur vi människor genom att närma oss och bruka kulturarvet kan uppleva större nyfikenhet och engagemang vid mötet med andra människor. Om du missat anmäla dig och vill höra om det finns återbud, eller om du har frågor om din anmälan, kan du kontakta vår konferensarrangör på raa@reachem.se

Som vanligt kommer vi att direktsända delar av Höstmötet på vår Youtube-kanal, se www.raa.se/play. Vi är också extra glada över att SVT UR Samtiden har visat intresse av att spela in delar av Höstmötet för att sända på UR Play/UR Skola.

– Kulturarvet är just nu högaktuellt i det offentliga samtalet, bland annat i debatten kring identitetsfrågor och museernas roll. Hur vi kan förhålla oss till kulturarvet för att bidra till ett samhälle som håller ihop är en viktig samhällsfråga fråga som vi kommer att utforska på Höstmötet, säger riksantikvarie Lars Amréus.

raa.se/hostmote/program hittar du ett uppdaterat programme och information om vilka som talar de olika dagarna. Och på delegia.com/hostmote2016 finns all praktisk information; om lokalerna, hur du hittar dit och har du bokat hotell i samband med din anmälan så finns hotellets kontaktuppgifter där.

Vi ser fram emot att träffa dig och alla andra mötesdeltagare för att diskutera hur alla, oavsett ursprung, ska kunna uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Tillsammans med er vill vi stanna upp i arbetsvardagen, tänka nya tankar, hjälpa varandra med svar på svåra frågor och få inspiration till fortsatt arbete.

Varmt välkommen till årets Höstmöte!