Nyheter
Ekornavallen, betande får
Ekornavallen, betande får Foto: (CC BY)

Våtmarker och betesmarker viktiga för miljömålen

På uppdrag av regeringen har Jordbruksverket föreslagit ändringar av miljöåtgärder i nuvarande landsbygdsprogram. Ändringarna ska stärka möjligheterna att nå flera av miljökvalitetsmålen.

Förslaget innebär bland annat mer pengar till anläggning och skötsel av våtmarker samt höjda ersättningsnivåer till betesmarker med höga natur- och kulturvärden.

Jordbruksverket har genomfört uppdraget har tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten, och Naturvårdsverket. Läs mer på Jordbruksverkets webbplats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: