E-pliktleverans till Kungliga biblioteket – så här gjorde vi på Riksantikvarieämbetet

Nu har Riksantikvarieämbetet startat med leverans av e-plikt till Kungliga biblioteket (KB). Enligt Lagen om pliktexemplar av elektroniskt material (SFS 2012:492) ska vi i likhet med andra myndigheter leverera in digitala publikationer till Kungliga biblioteket. Lagen syftar till att samla in och bevara digitala publikationer till stöd för forskningen, den omfattar däremot inte tillgängliggörande av publikationerna.

Det levererade materialet blir sökbart i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Om den institution som levererar in material tillhandahåller en beständig länk för publikationen kan den också läsas i Libris. I och med att många institutioner står inför att leverera in e-plikt, vill vi dela med oss av hur vi gjorde på Riksantikvarieämbetet.

Ett exempel på hur en av Rikantikvarieämbetets e-pliktsposter ser ut i Libris. Den som vill läsa publikationen klickar på länken till Samla under rubriken Internetlänk. Ett exempel på hur en av Riksantikvarieämbetets e-pliktsposter ser ut i Libris. Den som vill läsa publikationen klickar på länken till Samla under rubriken Internetlänk.

För vår del stod det tidigt klart att vi ville använda oss av en automatiserad metod. Avgörande faktorer  var mängden publikationer och att vi hade ett system på plats varifrån publikationerna kunde hämtas maskinellt.

Vi levererar från Samla – Riksantikvarieämbetes öppna arkiv, vilket är ett relativt nytt system som redan från början satts upp med e-plikten i åtanke när det gällde vilka uppgifter om de digitala publikationerna som skulle finnas med. Från Samla ville vi få med så mycket uppgifter som möjligt och vi valde därför den utförligaste metadataspecifikationen som KB erbjuder, nämligen Bibliografiska metadata i MODS enligt FGS-PUBL vid leveranser av elektroniska dokument till Kungliga biblioteket.

Vi utgick först ifrån en leveransmetod i formatet RSS men insåg att det skulle innebära att vi inte fick med all den information som vi önskade. Vi valde därför leveransmetoden OAI-PMH. När en digital publikation (som är utgiven av Riksantikvarieämbetet) läggs in i Samla hämtas den samma dag av Kungliga biblioteket via en så kallad feed och visas dagen därpå i Libris. De poster som vi levererat till Libris förses sedan med mer information av vårt eget bibliotek, Vitterhetsakademiens bibliotek, för att publikationerna ska bli ännu lättare att hitta.

I arbetet med att sätta upp vår e-pliktleverans har vi haft ett ovärderligt stöd från Kungliga bibliotekets personal både när det gäller system- och metadatafrågor.

Kontakt

Annalena Cronemo, bibliotekarie, Riksantikvarieämbetet/Vitterhetsakademiens bibliotek.

Johan Carlström, förvaltningsledare, enheten för informationssystem.