Anmälan har öppnat: Inspirationsdag för strategisk samhällsutveckling och tillväxt

Vill du ta del av hur metoder och arbetssätt för hur kulturmiljö kan bidra till attraktiva regioner – för människor att besöka, leva och bo och att driva och utveckla sin näring i? Och hur en kulturmiljö, en kommun och ett länsmuseum genom samarbete kan bidra till etablering av nyanlända? Då är du varmt välkommen till en inspirationsdag kring dessa frågor den 1 februari 2017.

Med Bergslagens gruvmiljöer som utgångspunkt har Riksantikvarieämbetet i regeringsuppdraget ”Att främja attraktiva kulturmiljöer” prövat hur historiska perspektiv och kulturmiljöarbete bidrar till besöksnäring, samhällsdeltagande och affärsutveckling. Nu kan vi presentera arbetet och bjuder in till en heldagskonferens den 1 februari 2017, i den inspirerande takvåningen på Färgfabriken i Stockholm.

Under konferensen med tema ”Kulturmiljö som framgångsmotor” får du ta del av projektets resultat, erfarenheter och goda exempel, som kan inspirera och bidra till att skapa attraktiva regioner där människor vill vistas, verka och växa. Aktuella områden som tas upp i programmet är:

  • Kulturarv för turism och besöksnäring – vi har prövat metoder för att arbeta med hållbar turism och utveckling av produkter och tjänster förankrade i kulturhistoriska värden.
  • Kulturarv för samhällsdeltagande – vi har utvecklat arbetssätt där kulturmiljö är en resurs för integration och etablering av nyanlända.
  • Kulturmiljöarbete som kraft i regionalt tillväxtarbete – vi presenterar lärdomar och resultat från den forskningsstudie som följt uppdraget.

Konferensen är den avslutande aktiviteten i Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer i nya och befintliga gruvsamhällen”, även kallat Gruvuppdraget. Läs mer om program, tider och hur du anmäler dig.