Myndigheten för kulturanalys publicerar statistik över kulturmiljöområdet

Nu har Myndigheten för kulturanalys publicerat en rapport för statistik över kulturmiljöområdet. I rapporten redovisas bland annat statistik över antalet byggnadsminnen, fornlämningar och områden utsedda till riksintressen för kulturmiljö.

Den redovisar även siffror över statliga anslag samt kulturmiljöarbetet på länsstyrelser, i kommuner och det civila samhället. Dessutom presenteras statistik om markanvändning och bebyggelse. Rapporten ingår i uppdraget om officiell statistik för kultur och fritid som Kulturanalys sedan 2012 ansvarar för. För kulturmiljöområdet publicerades statistik senast 1997.

Rapporten och mer information hittar du på Kulturanalys hemsida.