Ny chans att söka medel för forskningsprojekt om energieffektivisering

Nu finns nya medel att söka i forskningsprogrammet Spara och Bevara, om energieffektivisering i Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Totalt ska 8,5 miljoner kronor fördelas inom programmet. Ansökningarna ska vara hos Energimyndigheten senast den 5 december 2016 kl. 13.00.

Områden man kan söka inom är bland annat kategorisering av byggnadsbeståndet – att stärka helhetssynen samt bygga upp och utveckla kunskapsbasen kring det nationella beståndet av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ett annat område är utnyttjandet av gammal teknik i nya tillämpningar – att ta fram ny kunskap och förena äldre och mer moderna tekniker och material i nya innovativa tillämpningar för energieffektivisering. Det går bland annat också att söka inom incitament för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som kan handla om att ta fram ny kunskap som kombinerar samhälls- privat eller företagsekonomiska frågor med kulturvård och energieffektivisering.

Om programmet

Forskningsprogrammet Spara och bevara startade 2006 på initiativ av Energimyndigheten och handlar om att förmedla kunskap, utveckla tekniklösningar samt metod- och teknikutveckling som bidrar till en energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Detta utan att kulturhistoriska värden i byggnader, dess utsmyckning, inredning eller inventarier förstörs eller förvanskas. Riksantikvarieämbetet deltar i forskningsprogrammets programråd, som bistår Energimyndigheten med att granska ansökningar.

Forskningsprogrammet inriktade sig till en början på kyrkor och slott men har nu även fokus på det bredare byggnadsbeståndet byggt före år 1945, vilket står för en fjärdedel av den totala energianvändningen i Sverige.

Mer information om forskningsprogrammet hittar du på Spara och bevaras hemsida, hos Energimyndigheten eller här på Riksantikvarieämbetets webb.