Nyheter

Ny forskning om det industriella arvet

Nu finns tre nya forskningsrapporter om Bergslagens industriella kulturarv. De tre publikationerna har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet.

De tre rapporterna heter i tur och ordning: Bergslagen – en industriregion i upplösning?, Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen och Industrihistoriska värden – formering och omförhandling.

Projektet har fördjupat och förmedlat kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen. Forskningen har genomförts i anslutning till Bergslagssatsningens område Kultur och Turism. Med professor Maths Isacson som projektledare har FoU-projektet resulterat i tre forskningsrapporter som med olika frågeställningar problematiserar och analyserar Bergslagens industriella kulturarv. Rapporterna finns att beställa som print on demand i Samla(se länkar i ingressen).

Läs mer om projektet i FoU-katalog > Brytpunkt Bergslagen

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: