Nyheter

Ny rapport om Förbifart Stockholm och Drottningholm

Trafikverket planerar för två vägprojekt som berör Drottningholms slott som världsarv och statligt byggnadsminne: E4 Förbifart Stockholm och väg 261 (Ekerövägen). Onsdagen den 30 november presenterar Trafikverket en konsekvensbeskrivning av vägprojektens påverkan på världsarvets värden.

Regeringen har godkänt förbifarten. Men för att Trafikverket ska få genomföra vägbygget har regeringen ställt som krav att myndigheten ska samverka med Riksantikvarieämbetet, Statens Fastighetsverk och Ekerö kommun för att hitta lösningar som minimerar skadan på riksintresset och det statliga byggnadsminnet och som inte hotar världsarvet Drottningholm. Konsekvensbeskrivningen som nu är framtagen är ett led i det arbetet.

Icomos International bedömer

Riksantikvarieämbetet skickar in en konsekvensbeskrivning för kulturarvet (Heritage Impact Assessment, fas 2) till Unescos världsarvscenter den 30 november 2016. Rapporten är beställd av Trafikverket. Att det är Riksantikvarieämbetet som sänder rapporten till Unescos världsarvscenter beror på att Riksantikvarieämbetet företräder Sverige i frågor som rör världsarv internationellt. Icomos International är den internationella instans som ska bedöma konsekvenserna för världsarvet av de föreslagna åtgärderna.

Trafikverket ansvarar

Trafikverket ansvarar för rapporten. Riksantikvarieämbetet har medverkat genom att lämna synpunkter och faktauppgifter. För mer information om de föreslagna åtgärderna och för att läsa rapporten (HIA,fas 2) se Trafikverket.

Riksantikvarieämbetet svarar här på några frågor som rör Drottningholm och Riksantikvarieämbetets roll i processen.

Mer om världsarv här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: