Nyheter

Ny vägledning för statliga byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny vägledning för statliga byggnadsminnen som nu täcker hela förordningen som ändrades 2014.

Hänsyn har också tagits till ändrade omvärldsfaktorer samt erfarenheter från den tidigare vägledningen som endast omfattade tillståndsansökan och tillståndsprövning av ändringar.

Nu ges allmänna råd om till exempel byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser, ändringar i strid med skyddsbestämmelser, tillsyn och antikvarisk medverkan. Till viss del är råden tillämpliga även när det gäller byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Vägledningen vänder sig i första hand till de statliga fastighetsförvaltande myndigheterna men kan även vara till hjälp och informationskälla för antikvarier, konsulter, entreprenörer, brukare och andra intresserade som söker information om förordningen och hur Riksantikvarieämbetet tillämpar den.

 

Hej Lena!
Tack för din e-post.
Alla har enligt kulturmiljölagen möjlighet att väcka en fråga om byggnadsminnesförklaring hos sin länsstyrelse. För vidare information ta kontakt med en byggnadsantikvarie hos dem. Om en byggnadsminnesförklaring inte skulle bli aktuell kan er hembygdsförening anlita en byggnadsantikvarie för att upprätta ett vårdprogram för hembygdsgården. Det är möjligt att hos länsstyrelsen ansöka bidrag för ett sådant kunskapsunderlag som anger vilka material och metoder är lämpliga att använda vid vård och underhåll.
Med vänlig hälsning
Oiva Isola

Hej!
Jag skulle vilja veta hur jag kan skydda en hembygdsgård, som en hembygdsförening äger. Jag är dess ordförande och behöver veta hur jag ska göra för att skydda huset framöver mot glada amatörer som vill använda plastfärg etc…
vänligen
Lena Melin

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: