Nyheter

Ny vägledning för statliga byggnadsminnen

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en ny vägledning för statliga byggnadsminnen som nu täcker hela förordningen som ändrades 2014.

Hänsyn har också tagits till ändrade omvärldsfaktorer samt erfarenheter från den tidigare vägledningen som endast omfattade tillståndsansökan och tillståndsprövning av ändringar.

Nu ges allmänna råd om till exempel byggnadsminnesförklaring, skyddsbestämmelser, ändringar i strid med skyddsbestämmelser, tillsyn och antikvarisk medverkan. Till viss del är råden tillämpliga även när det gäller byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.

Vägledningen vänder sig i första hand till de statliga fastighetsförvaltande myndigheterna men kan även vara till hjälp och informationskälla för antikvarier, konsulter, entreprenörer, brukare och andra intresserade som söker information om förordningen och hur Riksantikvarieämbetet tillämpar den.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: