Ett exempel på en tydlig märkning av föremål innehållande asbest och kvicksilver.Ett exempel på en tydlig märkning av föremål innehållande asbest och kvicksilver.Foto: Thomas Gütebier (CC BY)

13 Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetets serie med Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar beskriver varför ett ämne är ohälsosamt, hur man ska hantera föremålen och hur du bäst skyddar dig. Det kan till exempel vara kvicksilver från kvicksilverfolierade speglar eller rester av gamla bekämpningsmedel.

Följande Vårda Väl-blad finns nu tillgängliga för alla i Samla:

 • Kemiska hälsorisker inom kulturvården – hur skyddar vi oss?
 • Märkning av giftiga föremål i samlingar
 • Kvicksilver i samlingar
 • Arsenik i samlingar
 • Naftalen i samlingar
 • Silikagel i samlingar
 • Bekämpningsmedel i samlingar
 • Diatomacéjord i samlingar
 • Asbest i samlingar
 • Bly i samlingar
 • DDT i samlingar
 • Lindan i samlingar
 • Pentaklorfenol i samlingar

Du hittar samtliga dessa, samt övriga Vårda väl-blad, via vår sida www.raa.se/vardaval.

Riksantikvarieämbetet har under 2016 också, med hjälp av FoU-medel och tillsammans med representanter från flera museer samt Arbetsmiljöverket, utvecklat en online-utbildning riktad till personer med arbetsmiljöansvar på sin arbetsplats. Denna utbildning kommer att göras tillgänglig för alla under 2017.

Kontakt:
Carola Häggström, carola.haggstrom@raa.se, om det rör serien av Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen.
Maria Rossipal, maria.rossipal@raa.se, om det rör Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad.

Dela sidan på

Lämna en kommentar