Silverskatt från vikingatiden funnen i Sundveda, SigtunaSilverskatt från vikingatiden funnen i Sundveda, SigtunaFoto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Beslut om fördelning av forskningsmedel för 2017

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har nu beslutat om fördelningen av forsknings- och utvecklingsmedel för 2017. Totalt har 22 projekt beviljats sammanlagt 14 miljoner kronor.

Inom det nya FoU-programmet 2017 – 2021 för kulturarv och kulturmiljö fördelar Riksantikvarieämbetet 14 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet/högskolor och kulturinstitutioner i hela landet. Syftet är att stärka, bredda och vidareutveckla kunskapsuppbyggnaden för kulturarv och kulturmiljö.

Det totala anspråket från nya projektansökningar, fortsättningsprojekt och forskningsuppdrag för 2017 var 56 469 224 kronor.  Fördelningsbeslutet för 2017 beviljar 22 projekt och omfattar det totala beloppet 14 035 054 kr. De inkomna ansökningarna svarar väl mot Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017- 2021 för kulturarv och kulturmiljö och årets utlysningstext.

Beslutet för 2017 innebär att projekt kan beviljas som stödjer Riksantikvarieämbetets strategiska arbete med barnperspektiv och pedagogik kring kulturmiljö, projekt riktade till undervisning för nyanlända, projekt som fördjupar funktionshindersfrågor, projekt om kulturarvsbrott, projekt som utvecklar kopplingen natur- och kulturmiljö, projekt om världsarv, lokal förvaltning och lokalt inflytande, medborgarinflytande, kulturarvsarbete på en kommersiell arena m.fl. perspektiv.

Fortsatta anslag ges också som medfinansiering till tre projekt inom samverkan på europeisk nivå, Joint Programming Initiative for Cultural Heritage and Global Change (JPI). Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket fortsätter FoU-samverkan för integrerad natur- och kulturmiljövård där två projekt delfinansieras. Dessutom reserveras medel för forskningsuppdrag. Läs hela beslutet: Fördelningsbeslut 2017

Nyheter i FoU-katalog

I FoU-katalog  kan du läsa presentationer av alla projekt som beviljats FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet sedan 2009. Här finns kortfattade vetenskapliga slutrapporter redovisade i pdf-filer för genomförda projekt och nu har vi också börjat lägga in uppgifter om publikationer från projekten. Finns publikationerna med open access går artiklar och böcker att läsa direkt via de inlagda länkarna.

Riksantikvarieämbetets FoU-anslag utlyses årligen och används för att stödja kunskapsuppbyggnad och stimulera forskning om kulturarv och kulturmiljö. Många projekt är samverkansprojekt mellan universitet, högskolor och kulturinstitutioner.

Kontakt:  Jennifer Martin Schuch   08-591 85 32  jennifer.martin.schuch@raa.se
FoU handläggare

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar