Nyheter

Hack for Sweden 2017

Hack for Sweden 2017 äger rum helgen den 11-12 mars i Kista utanför Stockholm. Hacket är en tävling där man får 24 timmar på sig att ta fram ett koncept eller lösning som tydligt visar nyttan med myndigheters öppna data. Riksantikvarieämbetet är för fjärde gången med som partner till Hack for Sweden, som nu får stöd av regeringen.

– Beslutet lägger en ny grund för hur den offentliga verksamheten kan utvecklas över myndighetsgränserna. Tävlingen har redan visat på det stora engagemang som finns kring de möjligheter som finns med öppna data, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

28 myndigheter står nu bakom Hack for Sweden. I år är också eGovLab, Internet of Things Sverige, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Polisen, Riksarkivet och Rymdstyrelsen med i Hack for Sweden-samarbetet.

– Vi har i år infört en helt ny tävlingskategori – bästa IoT-lösning*. berättar Angela Yong, SMHI, projektledare för Hack for Sweden 2017.

Utmaningarna 2017 handlar om samhällsbyggnad, miljöinformation samt turism och friluftsliv. Det vinnande laget tilldelas Hack for Sweden Award och det delas även ut priser i kategorierna Bästa visualisering/dataanalys, Bästa nytta för allmänheten, Bästa IoT-lösning samt Deltagarnas pris. Till det kommer ett öppet spår för att fånga upp nya idéer som inte ryms inom utmaningarna.

Mer information om anmälan finns på Hack for Swedens hemsida, på Facebook och Twitter.

Riksantikvarieämbetet deltar med data från våra system K-samsök, FMIS och Bebyggelseregistret. Mer information om data och åtkomst finns på vår informationssida.

*IoT (Eng. ”Internet of Things”) är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att saker eller varelser (inklusive människor) förses med inbyggda sensorer och datorer. 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: