Nyheter

Mer att läsa för alla fornvänner

Det finns en ny, digital källa tillgänglig på nätet, Svenska fornminnesföreningens tidskrift. Alla artiklar mellan 1871 till och med 1905 är publicerade i samla.raa.se.

Svenska fornminnesföreningens tidskrift ger en fascinerande inblick i framväxten av svensk arkeologi som en självständig vetenskap under sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Bland artikelförfattarna finns Oscar Montelius, Hans Hildebrand, Hjalmar Stolpe och många fler arkeologer och kulturpersonligheter. Artiklarna är en fängslande tidsspegel av den dåtida arkeologiska debatten och utvecklingen av ett forum för vetenskapligt tankeutbyte.

Svenska fornminnesföreningens tidskrift (1871-1905) är en av föregångarna till den antikvariska tidskriften Fornvännen. Båda tidskrifterna finns tillgängliga på nätet via Samla, Riksantikvarieämbetets publiceringsplattform. Direktlänk till startsidan för Svensk fornminnesförenings tidskrifts startsida är: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/8672
Artiklar och texter är också sökbara via Google eller Samlas eget sökverktyg.

Digitaliseringen av Svenska fornminnesföreningens tidskrift har bedrivits i 2 projekt. På uppdrag av Jan Peder Lamm digitaliserades häfte 1-7 med medel från Helge Ax:son Johnsons stiftelse. Digitaliseringsleverantör var JaSun KB. Det andra och senare digitaliseringsprojektet av häfte 8 till 37 drevs av Svenska fornminnesföreningen med medel från Vitterhetsakademien. Digitaliseringsleverantör till det projektet har varit Mediakonverteringscentrum (MKC), Riksarkivet. Riksantikvarieämbetet har publicerat alla årgångarna i Samla. Artiklarna har samma format (pdf) och ungefär samma utseende som tidskriften Fornvännen.

Här finns en ny digital källa som vi hoppas kommer till nytta för forskarsamhället och alla som är intresserade av svensk arkeologihistoria.

Gun Larsson /Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: