Framåt mot 2017. (Vägen mellan Tisselskog och Håverud.)Framåt mot 2017. (Vägen mellan Tisselskog och Håverud.)Foto: Bengt A Lundberg (CC BY)

Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2017

Antal kommentarer: 0

Riksantikvarieämbetet har nu fått sitt regleringsbrev för budgetåret 2017. Regleringsbrevet är regeringens sätt att ange för myndigheten vilka mål och ekonomiska ramar som ska gälla för kommande år. Det innehåller de anslag som riksdagen beviljat för myndighetens verksamhet.

Nu har Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för budgetåret 2017 kommit. Regleringsbrevet innehåller några förändringar.

En förändring är att myndigheten från och med 1 januari 2017 förväntas ”driva den nationella samordningen för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.”

Bland de tillkommande uppdragen återfinns ett som gäller att bidra till regeringens mål att ordna ”moderna beredskapsjobb i staten”.

När det gäller budgetposterna har en större andel av kulturmiljövårdsanslaget öronmärkts för arbetslivsmuseerna. Den potten ökar från åtta till 16 miljoner kronor.

Länk till regleringsbrev 2017

Regleringsbrevet omfattar inte det utökade uppdraget som regeringen aviserat om till exempel övertagande av vissa uppgifter från Riksutställningar. Detta uppdrag hanteras i ett separat regeringsuppdrag till respektive myndighet.

Dela sidan på

Lämna en kommentar