Unesco berättar om strategi för hållbar turism

Möt Peter DeBrine från Unesco World Heritage Centre i Paris som en av huvudtalarna på Riksantikvarieämbetet inspirationsdag för strategisk samhällsutveckling och tillväxt, den 1 februari 2017 i Stockholm.

Unescos världsarvscenter har i sitt program för hållbar turism tagit fram en metod för att bevara och skydda världsarv. Metoden bygger på dialog och samarbete på destinationsnivå och vikten av att lyssna till och involvera lokalsamhället. Peter Debrine har lett programmet som även tagit fram tio vägledningar,  ”Unescos How-to-guider”.

Materialet vänder sig till världsarv men tar upp viktiga nyckelfrågor inom områden som många andra destinationer och besöksmål brottas med. Riksantikvarieämbetet har i regeringsuppdraget ”Att främja attraktiva natur- och kulturmiljöer” (Gruvuppdraget) översatt guiderna och tillsammans med 16 lokala och regionala aktörer inom besöksnäringen och kulturmiljöarbetet prövat hur metoden kan bidra till hållbar turism och attraktivitet.

Möt Peter DeBrine och företrädare för arbetsgruppen ”Strategi för hållbar turism” i Bergslagen som i ett av konferensen fyra temablock berättar om metoden och hur arbetet bidragit till att utveckla besöksmålen ”Järn-Koppar-Silver” i Bergslagens gruvmiljöer.

Läs mer om konferensen Kulturmiljö som framgångsfaktor.

Gruvuppdraget 2017_webb_orange_illustr_Helena_Duveborg_CC-BY