”Vi välkomnar ett vidgat uppdrag” Riksantikvarien om lagrådsremissen

Antal kommentarer: 0

Idag presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke lagrådsremissen Kulturarvspolitik. Remissen kommer att ligga till grund för den kommande kulturarvspropositionen. Riksantikvarieämbetet får utökade ansvarsområden.

Vid en presskonferens på Skansen klockan 13 presenterade ministern lagrådsremissen för den kommande kulturarvspropositionen. Lagrådsremissen beskriver regeringens övergripande kulturarvspolitiska prioriteringar. För Riksantikvarieämbetets del innebär innehållet en del utökade uppgifter och ansvarsområden.

– Vi tar emot den här lagrådsremissen med stort intresse och välkomnar ett vidgat uppdrag. För Riksantikvarieämbetets del handlar det bland annat om utökade ansvarsområden på musei- och digitaliseringsområdena. Regeringen aviserar också flera ambitionshöjningar inom kulturmiljöområdet, bland annat vad gäller världsarvsfrågorna. Vi ser fram emot ett ökat ansvar inom samtliga dessa områden, samt att bidra till ett offensivt och angeläget kulturarvsarbete, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Läs lagrådsremissen här.

Dela sidan på

Lämna en kommentar