Plåtmynt, 1/2 daler silvermynt stämplat 1713. Just det här myntet hittades vid bygget av Ostkustbanan vid Bye i Medelpad. Det finns att beskåda på Västernorrlands länsmuseum Murberget.Plåtmynt, 1/2 daler silvermynt stämplat 1713. Just det här myntet hittades vid bygget av Ostkustbanan vid Bye i Medelpad. Det finns att beskåda på Västernorrlands länsmuseum Murberget.Foto: Murberget Länsmuseet Västernorrland (CC BY-NC)

Om du hittar ett fornfynd

Antal kommentarer: 0

I SVT:s populära program Antikrundan kunde tittarna torsdagen den 12 januari se programledarna få ett fantastiskt fynd av en myntskatt från 1700-talet att värdera. Precis som framgick i programmet ska fornfynd anmälas till länsstyrelsen då de är en del av det gemensamma kulturarvet.

Om du påträffar ett föremål som härstammar från 1850 eller tidigare ska du anmäla fyndet till länsstyrelsen. Om fyndet påträffas vid en känd fornlämning kan upphittaren få hittelön. Om föremålet påträffas på någon annan plats ska i stället staten erbjudas att köpa föremålet till en inlösenssumma. Länsstyrelsen tar emot och handlägger ärendet, medan Riksantikvarieämbetet fattar beslut om vilken typ av ersättning det kan bli tal om, samt vilket museum som ska tilldelas föremålet. I de fall staten inte vill lösa in ett föremål förblir det upphittarens egendom.

En skatt av den typen som presenterades i TV-programmet kommer med all säkerhet att bli inlöst av staten då det är en ovärderlig del av det gemensamma kulturarvet. Fyndet och berättelsen om upptäckten kommer att bevaras för framtida generationer att se och ta del av.

Ärenden som gäller inlösen och hittelön är ofta komplicerade och det är därför inte ovanligt att de kan dra ut på tiden. Budgeten för inlösen läggs årsvis och det finns därför normalt inget utrymme att lösa in föremål av stort värde samma år som de lämnats in.

Här kan du läsa mer om fornfynd, inlösensersättningar och hittelön

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar