Den ideella föreningen Garpens vänner är en av de arbetslivsmuseum som tilldelades projektbidrag 2016.Den ideella föreningen Garpens vänner är en av de arbetslivsmuseum som tilldelades projektbidrag 2016. Foto: Jan Norrman (CC BY)

Ansökan om bidrag till arbetslivsmuseer 2017

Antal kommentarer: 0

Nu fördelar Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Sista ansökningsdag är måndag 20 mars 2017.
Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Bidragsfördelningen kommer under 2017 följa samma linjer som de senaste åren, vilket innebär att några större projekt kommer att kunna prioriteras, samtidigt som vi sätter stort värde på bredden bland arbetslivsmuseerna – inget projekt är för litet!

För 2017 finns totalt 16 miljoner avsatta från ramanslaget. Resterande 8 miljoner utlyses senare under året och där inväntar Riksantikvarieämbetet ytterligare instruktioner från regeringen.

Bakgrunden till ökningen av bidraget är att regeringen under hösten 2016 meddelat att det nuvarande bidraget till arbetslivsmuseer bör vidareutvecklas och byggas ut till ett bredare bidrag. Bidraget ska kunna främja så väl arbetslivsmuseer och hembygdsmuseer som andra insatser och verksamheter inom det ideella kulturarvsarbetet. Avsikten med den förändring som nu aviseras är inte att mindre medel ska fördelas till arbetslivsmuseerna.

För mer information – Läs lagrådsremissen Kulturarvspolitik

Läs mer om bidrag till arbetslivsmuseer och hur du ansöker.

Dela sidan på

Lämna en kommentar