LiljeholmenLiljeholmenFoto: Leif Gren (CC BY)

Att ta till vara landskapskonventionens perspektiv

Antal kommentarer: 0

Landskapskonventionen är en källa till inspiration för myndigheter, regioner och ideella organisationer. Detta framgår av Riksantikvarieämbetets kartläggning av arbetet med att ta till vara konventionens perspektiv. Rapporten visar också att många upplever att de saknar mandat, uppdrag eller annat stöd för att arbeta med konventionen.

Några områden eller processer kring förvaltning av landskap förefaller erbjuda särskilt bra förutsättningar för att tillämpa landskapskonventionens perspektiv:

• Trafikverkets infrastrukturhållning och -planering
• Kommunal och regional fysisk planering
• Regionalt utvecklings- och tillväxtarbete
• Handlingsplaner för grön infrastruktur och ekosystemtjänster
• Landsbygdsutveckling
Även stora delar av miljömålsarbetet inbjuder till att arbeta med helhetssyn på förvaltningen av landskapet.
Konventionen är ett ansvar för ”alla och ingen”, vilket kan uppfattas både som en styrka och en svaghet. Flera respondenter efterfrågar på olika sätt tydlighet, stöd eller myndighetsuppdrag kring utveckling och samordning av arbetet med konventionens perspektiv.

Om rapporten

Riksantikvarieämbetet genomförde under 2016 en kartläggning av arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv. Studien omfattar nationella myndigheter, länsstyrelser, regionalt utvecklingsansvariga regioner och landsting samt ett urval av ideella organisationer. Även verksamheten vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, ingår i kartläggningen. Studien har i huvudsak genomförts med hjälp av skriftliga svar på utskickade frågor och genom kompletterande intervjuer. Rapporten har tagits fram på uppdrag av regeringen.

Läs rapporten : Arbetet med att ta till vara landskapskonventionens perspektiv 

Kontakt:
Anders Hedlund, anders.hedlund@raa.se, 08-519 185 89
Kulturmiljöavdelningen

Dela sidan på

Lämna en kommentar