Europaåret för kulturarv 2018 2

År 2018 hålls ”Europaåret för kulturarv”. Syftet med detta initiativ är att öka medvetenheten om Europas historia och att samtidigt uppmärksamma de möjligheter som vårt kulturarv erbjuder, liksom de utmaningar som det står inför.

Europaårets främsta mål är att:

• främja kulturell mångfald, interkulturell dialog och social sammanhållning
• framhäva kulturarvets ekonomiska roll för de kulturella och kreativa sektorerna (inbegripet små och medelstora företag) samt för den lokala och regionala utvecklingen
• betona kulturarvets roll för EU:s yttre förbindelser, bland annat för konfliktförebyggande, försoning efter konflikter och återuppbyggnad av kulturarv som förstörts    

I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som är samordnare för Europaåret för kulturarv 2018.

Läs mer om Europaåret för kulturarv 2018

 

Kommentarer (2 st)

Det är väl bra att det finns positiva svenska myndigheter vad gäller Europa! Vågar man föreslå RAÄ att i detta sammanhang – Euroropaåret för kulturarv 2018 – kraftigt framhåller den Europeiska landskapskonventionen så att vi får en stark – istället för som nu – en svag – implementering av densamma i Sverige?

Hej Eva,
Ja, visst kan man tycka att den är svagt genomförd i Sverige jämfört med i andra länder som ratificerat den. Europaåret för kulturarv har dock ett annat fokus som du ser ovan. Men det hindrar ingen organisation att i sammanhanget Europaåret för kulturarv framhålla landskapskonventionens syften eller åtgärder för att bättre uppfylla dess ambitioner. Riksantikvarieämbetet kommer att ha en samordnande roll för Europaåret men inte styra aktiviteterna.