Kulturarvets värde diskuterades i riksdagen

Onsdagen den 22 mars anordnade Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo) ett seminarium om kulturarvets betydelse.

Under rubriken ”Vad är ett kulturarv värt?” talade fyra föredragshållare om frågan utifrån olika perspektiv. Riksantikvarie Lars Amréus var inbjuden och riktade i sitt tal in sig på hur frågan kan besvaras ur ett svenskt perspektiv.

I ljuset av det hot och den förödelse som drabbat delar av kulturarvet i Irak och Syrien bjöd Rifo in till ett fortbildningsseminarium i Riksdagens andrakammarsal den 22 mars. Omkring 75 åhörare fick lyssna till bland andra riksantikvarie Lars Amréus. Amréus tog upp arbetet som myndigheten gjort i samband med rapporten Räkna med kulturarvet där kulturarvets roll i en hållbar samhällsutveckling lyfts fram. Särskilt uppehöll sig Lars Amréus kring aspekterna av social sammanhållning.

– Vi människor måste orientera oss geografiskt och i relationer mellan människor. Vi behöver också orientera oss i tiden. Den oro och upprördhet vi känner över förstörelsen i Irak o Syrien, eller för den delen vid en förlust av en historisk plats eller byggnad i närmiljön. Den upprördheten och maktlösheten beror på att vi förlorar en möjlighet att kulturarva, att själva utforska hur vi relaterar till kulturarvet.

Övriga tre talare var Ove Bring, professor emeritus i folkrätt och författare till Parthenonsyndromet. Eva Aggeklint, Forskare vid Institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier och pedagog vid Östasiatiska museet, samt Emma Jansson departementssekreterare och samordnare för kommunikation och kultur vid Svenska Unescorådets kansli.

Om Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare

Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare, Rifo, är ett forum för kontakt och dialog mellan riksdagsledamöter och forskare. I beskrivningen av sig själva skriver de att ”…En viktig uppgift för Rifo är att på ett tidigt stadium identifiera och aktualisera frågor som på grund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen blir betydelsefulla i riksdagens arbete.”

Lars Amréus i riksdagen_ Foto Emil Schön_CC BYLars Amréus, Eva Aggeklint, Ove Bring, Emma JanssonFoto: Emil Schön (CC BY) Riksdagen, talare_ Foto Emil Schön_CC BYOmkring 75 åhörare lyssnade till föredragshållarna under seminariet.Foto: Emil Schön (CC BY)