SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv

Inbjudan att lämna förslag på föredrag till konferens om skogens kulturarv.

Den 3 – 5 oktober 2017 på Norrlands Nation, Västra Ågatan 14, Uppsala.

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har också i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behöver skapas plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppning är därför att SKÅNK ska bli en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.

SKÅNK riktar sig till handläggare vid miljömålsmyndigheter, länsstyrelser och museer samt forskare vid t ex universitet, högskolor, fristående institutioner, myndigheter, museer och företag samt civila samhällets organisationer. Alla är välkomna att delta i konferensen och att anmäla ett föredrag eller en poster.

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet, Karlstad universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Skogsstyrelsen.

Preliminärt maxpris: 2500 kr exklusive moms (3125 inklusive moms). Detta inkluderar alla måltider och exkursion. Accepterat konferensbidrag ger reducerad avgift.

Läs mer om konferensen här!

Anmäl dig och lämna in förslag på konferensbidrag här!

Frågor till:

Anneli Sundkvist (Riksantikvarieämbetet): anneli.sundkvist@raa.se 08-5191 8043

Karl-Johan Lindholm (Uppsala universitet): karl-johan.lindholm@arkeologi.uu.se

Välkomna!