Nyheter

Vatten i fokus på Forum för klimat och kulturarv

Vad händer med kulturarvet i ett förändrat klimat? Översvämningsskydd, förändrad snösmältning, fuktproblem och brist på dricksvatten påverkar redan kulturarvet. Därför är temat för årets Forum för klimat och kulturarv, ”vatten” i alla dess former.

Forumet anordnas av Riksantikvarieämbetet för andra gången den 3-4 maj i Göteborg. Denna gång görs forumet i samarbete med länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län, Bohusläns museum, Västarvet, Kulturmiljö Halland, Göteborgs stad och Göteborgs stadsmuseum.

I Västsverige har man studerat klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i projektet ”Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige”. Erfarenheter från projektet kommer att presenteras och det är möjligt att på plats testa verktyg för klimatanpassningsarbete med kulturarv. Vi kommer även att få ta del av forskning kring klimatanpassning och exempel på problem och åtgärder från svenska världsarv samt från Norge, Danmark och Skottland.

Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.

Syftet med forumet är att fortsätta att nätverka för frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv.

Välkommen att anmäla dig till Forum för klimat och kulturarv 2017!

Mer information om ”Forum för klimat och kulturarv” finns här: https://www.raa.se/aktuellt/kalenderhandelser/forum-for-klimat-och-kulturarv-2017/

Kontakt:
Erika Hedhammar, tfn 08-5191 8373 eller e-post erika.hedhammar@raa.se  eller
Therese Sonehag, tfn 08-5191 8414 eller e-post therese.sonehag@raa.se.

Dokumentation från Forum för klimat och kulturarv 2015 finns på Kulturvårdsforum.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: