Faksimil av omslaget till diskussions-Pm:n om kulturarv och jordbrukspolitik.Faksimil av omslaget till diskussions-Pm:n om kulturarv och jordbrukspolitik.Foto: Bengt A. Lundberg, RAÄ. (CC BY)

Frågor om kulturarv och jordbruk samlar EU-medlemsstater

Antal kommentarer: 0

Nätverket ”EU och kulturarv” har publicerat en diskussions-Pm (s.k. non-paper) om kulturarv och den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP). Pm:n riktar sig bland annat till EU-kommissionen.

Nederländerna har lett arbetet med Pm:n. Flera länders myndigheter har lämnat bidrag till skriften, däribland Riksantikvarieämbetet. Nätverket består av experter på kulturarv utsedda av de nationella kulturarvsmyndigheterna i EU och EES medlemsstater. Nätverket spelar en proaktiv och samordnande roll för främjandet av kulturarv och kulturmiljöer.

Ladda ned Pm:n via länken till höger på sidan.

Dela sidan på

Lämna en kommentar