Nyheter
Vid Kulturarvslaboratoriet tillämpas tekniska och naturvetenskapliga metoder för kulturmiljövårdens behov. Foto: (CC BY)

Sök till Kulturarvslaboratoriet 2018!

Under förra året och nu under våren har vi haft många uppskattade samarbeten genom Kulturarvslaboratoriet. Under hösten förbereder vi för 2018 års projekt. Är du och din organisation intresserad av samarbete?

Framsida Vad berättar kulturarvet?Riksantikvarieämbetet driver Kulturarvslaboratoriet, en nationell resurs för att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vi har nu summerat erfarenheterna från några av förra årets projekt i en broschyr: Vad berättar kulturarvet? Gästkollegor vid Kulturarvslaboratoriet söker svaren. Här berättas bland annat om giftiga konstverk, okända färger, sköra textilier, osynliga tecken och mänskliga kvarlevor.

Genom röntgen, materialanalys, accelererat åldrande och multispektralfotografering har gästkollegor fått kraftfulla verktyg och nya resultat till stöd för sina ofta mycket svåra avvägningar kring utställning, bevarande och tolkning.

Gästkollega 2018?

Intresset ökar för tvärvetenskapligt samarbete genom Kulturarvslaboratoriet, vilket är väldigt glädjande. Därför efterlyser vi redan nu samarbetsprojekt för våren 2018. Vi kommer i första hand att bereda de ansökningar som kommer in före den 30 september.

Här hittar du mer information om Kulturarvslaboratoriet.

Här hittar du mer information om att bli Gästkollega.

Välkomna in med er ansökan!

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: