Nyheter

Anmälan har öppnat: Spår av det förflutna på Arkeologidagen 2017

Vill du vara med på årets nationella temadag för arkeologi? Söndagen den 27 augusti uppmärksammar vi arkeologins spännande upptäckter.

Då kan allmänheten vid lokala arrangemang runt om i landet få ta del av fornlämningar i landskapet och studera fynden med arkeologens ögon. Anmälan för arrangörer är öppen till och med 30 juni. Var med och arrangera du också!

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern.

Vill du medverka med ett arrangemang?

Gör som Knätte Hembygdsförening och Föreningen Historieforum Västra Götaland – arrangera en rundtur, guidning eller föreläsning. Och varför inte hålla en Barnens Arkeologidag som Vikingabyn Storholmen gör.

Alla som kan ordna ett program med aktiviteter, till exempel en visning, vandring eller föreläsning, som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att medverka. Du behöver inte vara expert. Det kostar inget att vara med som arrangör. Skicka in din anmälan senast den 30 juni, så ser vi till att ditt arrangemang presenteras på den gemensamma webbplatsen. Läs mer i inbjudan om hur det går till att anmäla ett arrangemang.

Om Arkeologidagen

Arkeologidagen är en nationell temadag som har arrangerats varje år sedan 1988 på initiativ av Riksantikvarieämbetet. Intresset för historia, arkeologi och arkeologers arbetssätt är stort. Ett fyrtiotal arrangörer runt om i landet deltar årligen. I snitt lockar Arkeologidagen 5 000 besökare varje år (2012-2016). De medverkande arrangemangen presenteras efter hand på Arkeologidagens webbplats.

Arkeologer studerar de materiella spåren från samhällen, människor och djur under olika tidsperioder. Genom fynden, olika metoder och tekniska lösningar kan arkeologen tolka och hjälpa oss att förstå mer om oss själva, våra beteenden och hur samhällen formas och utvecklas. Under Arkeologidagen får besökare ett tillfälle till att delta i samtalet och se landskapet med arkeologens ögon. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien och sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Har du frågor om Arkeologidagen är du välkommen att kontakta Agneta Gardinge, samordnare.

.

..

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: