Nyheter

Inspire-data om de svenska världsarven

Riksantikvarieämbetet håller på att ta fram geografisk data och tjänster för de svenska världsarven enligt Inspire:s specifikationer. Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att information om miljön ska finnas tillgänglig på ett standardiserat sätt i hela EU.

Riksantikvarieämbetet har sedan tidigare informationsansvar för fornlämningar och byggnader, i och med förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation. Det innebär att vi ska publicera det data vi har om lämningar och byggnader som har ett lagskydd på grund av sitt kulturhistoriska värde. Datat ska kunna visas och laddas ner via internet på ett standardiserat sätt.

Förordningen uppdaterades i februari 2017 och då fick vi informationsansvar även för de svenska världsarven. Därför har vi satt igång ett arbete med att hämta och kontrollera de geografiska data som finns för världsarven, och lägga till det som krävs för att uppfylla Inspire:s krav. Det handlar om:

  • världsarvens namn på svenska och engelska
  • vilket år de blev världsarv
  • en länk till beslutet
  • en klassificering av de värden som ligger till grund för lagskyddet.

Datat kommer att finnas som visningstjänst och nedladdningstjänst i september, och kommer att vara sökbart i Geodataportalen.

Vill du veta mera? Kontakta Hanna Larsson

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: