Nyheter

Möte med Naturens år på Gotland

Nätverket Naturens år har haft möte på Gotland. Naturens år är ett nätverk bestående av ett trettiotal myndigheter och organisationer som samverkar kring frågor som rör natur och naturvård. Syftet med nätverket är att öka kunskapen och intresset för vår gemensamma natur. Med i nätverket finns allt från Naturvårdsverket till föreningar som WWF och Friluftsfrämjandet.

En del av mötet tillbringades i Brucebo naturreservat strax norr om Visby. Temat för dagen var biologiskt kulturarv och ekosystemtjänster och därför förlades mötet till Gotland och Riksantikvarieämbetet. Uppgiften i Brucebo var att identifiera exempel på biologiskt kulturarv, det vill säga spår i naturen som skvallrar om mänsklig påverkan. Exemplen blev många, allt från gamla och grovgreniga tallar till örtrika gräsmarker och häckande vadare som fanns på de betade strandängarna.

Lena Malmström, Centrum för naturvägledning (CNV), som håller ihop och administrerar nätverket, var mycket nöjd med mötet:
– Det var väldigt intressant att få veta mer om Riksantikvarieämbetets arbete i naturen, inte minst med det biologiska kulturarvet. Att träffas så här, flera olika organisationer kring en gemensam uppgift i naturen, gör det så tydligt hur mycket kunskap och erfarenhet som finns hos olika aktörer. Att dela det med varandra ger nya infallsvinklar och idéer. Mycket roligt och inspirerande!

 

  • Publicerad: 16 juni 2017
  • Uppdaterad: 28 februari 2018