Nyheter

Museidialogen går in i ny fas

Under våren har Riksantikvarieämbetet drivit en dialog med museisektorn i Sverige. Målet har varit att hämta in synpunkter, önskemål och behov inför att Riksantikvarieämbetet fått ett samlat ansvar för museifrågor av Sveriges riksdag.

Till hösten fortsätter dialogen och det viktiga arbetet med att prioritera hur myndigheten ska kunna vara ett stöd.

– Museidialogen har gått över all förväntan och gett oss en bred bild av de behov som finns i museisektorn. Under hösten kommer vi att fortsätta dialogen och också avgränsa de områden där myndigheten konkret kommer att kunna vara ett stöd. Jag vill passa på att tacka alla för att de med kort varsel ställt upp med sin tid och sina tankar. Dialogen fortsätter men nu när projektet avslutas vill jag särskilt tacka projektledaren Ulrika Mebus, som gjort ett fantastiskt arbete för Riksantikvarieämbetet och sektorn i stort, säger Torsten Hökby, stabschef vid Riksantikvarieämbetet.

myndighetens webbsida finns information och material från de dialogmöten som hållits med såväl enskilda museer som nätverk. Riksantikvarieämbetet sammanställer och sammanfattar nu resultaten från dialogen. De huvudsakliga dragen av vad vi fått höra under dialogen kommer att presenteras de närmaste veckorna.

Under hösten kommer museidialogen att fortsätta med ett antal dialogträffar runt om i Sverige. Då påbörjas också Riksantikvarieämbetets arbete med att värdera vilka behov i museisektorn som myndigheten kan och ska prioritera att uppfylla, och vilka som andra gör bättre.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: