Nyheter
Bostadshus i Karlskrona
Bostadshus i KarlskronaFoto: (CC BY)

Tas kulturvärden till vara när hus byggs om?

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus byggs om, och om kontrollen av detta fungerar i en byggprocess. Resultatet kommer att presenteras i en rapport under augusti 2018.

Hänsyn till kulturvärden ska tas när hus byggs om och i byggprocessen. Det framgår av plan- och bygglagen och innebär bland annat att en ändring av en byggnad ska utföras varsamt och att en byggnad som är särskilt värdefull från kulturhistoriskt perspektiv inte får förvanskas. Frågan om en byggnads kulturvärden ska helst tas upp så tidigt som möjligt i en byggprocess för att ha goda möjligheter att tas till vara.

I en förstudie som Riksantikvarieämbetet tog fram under våren 2017 framkom det bland annat att det finns tecken på att kulturvärden inte uppmärksammas i byggprocessen och att hänsynen till dessa värden av olika skäl kan brista. I vilken utsträckning detta sker och vilka orsakerna kan vara är inte känt i dag utan detta behöver undersökas för att undvika att kulturhistoriska värden går förlorade när hus byggs om. I förlängningen kan fördjupad kunskap om hänsynen till kulturvärdena i byggprocessen även bidra till att förutsättningarna ökar för att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö uppnås något som är i fokus för myndigheten de närmaste åren.

Vill du veta mer om utvärderingen?
Kontakta: Kristin Lindgren  Kulturmiljöavdelningen

Undrar från vilket skede ni ämnar följa byggprocessen. Från detaljplanframtagning, från bygglovsansökan eller endast från byggstartskede och framåt.
MVH
Alexandru Babos
stadsantikvarie Linköpings kommun

Hej Alexandru! De båda utvärderarna har semester just nu men den ena är tillbaka den 15 augusti och tittar på din fråga då. Vänliga hälsningar /Åsa

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: