Nyheter
Vårda väl-bladFoto: (CC BY)

Fyra nya Vårda väl-blad om färgundersökningar i byggd miljö

Nu har Riksantikvarieämbetets serie med Vårda väl-blad berikats med fyra rådgivningsblad om färgundersökningar i byggd miljö.

De fyra nya Vårda väl-bladen är:

  • Vad är en färgundersökning?
  • Att beställa en färgundersökning
  • Råd och riktlinjer för färgundersökningar
  • Att utföra en färgundersökning.

Den tänkta målgruppen är alla de som berörs av färgundersökningar i byggd miljö. Vårda väl-bladen ska även kunna fungera som en introduktion för de som är nyfikna på metoden, men de ska framför allt vara en god handledning för de som är beställare av färgundersökningar.

Vårda väl-bladen om färgundersökningar i byggd miljö är en del av Riksantikvarieämbetets satsning på färg och dokumentationsmetoder och kommer att presenteras på Byggnadsvårdens konvent 2017, 27–29 september.

Du hittar våra fyra nya Vårda väl-blad under rubriken Byggnader på sidan www.raa.se/vardaval.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: