Nyheter

Endagskurser i tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö

Samverkansforum och Riksantikvarieämbetet finansierar en avgiftsfri kurs som ger dig inspiration, insikt och en djupare förståelse för tillgänglighetsarbetet. Dessutom ger kursen dig nödvändiga kunskaper och verktyg för att skapa tillgänglighet i praktiken.

Under en heldag kommer föreläsare och utbildare fokusera på varför tillgänglighet är viktig och av särskilt värde i kulturarvsmiljöer och förhållningssätt. Föreläsningarna varvas med praktiska inlevelseövningar övningar för att förse deltagaren med nödvändiga verktyg.

Kursen ges vid två olika tillfällen: 15 och 16 november. Platsen är Riksantikvarieämbetet och Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm

Målgrupp: Byggnads- och kyrkoantikvarier på länsstyrelserna och fastighetsförvaltare, byggprojektledare i statlig verksamhet.

Antalet platser begränsat till 20 deltagare per dag så det är först-till-kvarnprincipen som gäller.

Målen med kursen är att ge ökad kunskap om och förståelse för vikten av att byggnader och dess närmiljö görs tillgänglig. Att känna till vilken betydelse den fysiska miljöns utformning runt kulturarvet har för personer med olika funktionsnedsättningar samt vilka krav som ställs på samhället och varför statens roll är så viktig. Att få kunskap om hur man praktiskt förenar tillgänglighetslösningar med god utformning och hur arbetsprocessen tillvaratar alla krav som förändringar i kulturarvet ställer.

Kursinnehåll

  • Vad är funktionshinder och funktionsnedsättning?
  • Inlevelseövningar
  • Lagstiftning och praktiska tips
  • Att leva med hörselnedsättning
  • Värderingar, arbetsprocessen och inspirerande utblickar

Se inbjudan och program

Mer information och anmälan

Föreläsare: Fabian Mebus, utredare landskapsvård, Riksantikvarieämbetet Pia-Lena Krischél, Ombudsman, Synskadades riksförbund Stockholm/Gotland

Josefin Bergstrand, informatör, Synskadades riksförbund Stockholm/Gotland Joachim Staremo, tillgänglighetskonsult, Staremo Tillgänglighetskonsult AB

Alf Lindberg, Hörselskadades riksförbund Per-Anders Johansson, konsult inom kulturarv och tillgänglighet, PERARK
Anmälan skickas till: Ulf Otendal, ulf@novaaccess.se

Mer Information: catharina.hammarskiold@raa.se

Jag jobbar med tillgänglighet med funktionsnedsättningar i hela landet och då då det gäller alla med funktionsnedsättningar. Detta gäller allt från fysiska åtgärder och till förmedling för alla. Detta gör att jag gärna deltar som föreläsare och som rådgivare för RAÄ ocoh då i hela landet. Jag har dels arbetat med detta på Historiska museet och Skansen och andra friluftsmuseer och med andra miljöer. Jag vill därför anmäla mig till lördagen för deltagande. Kontakta gärna mig på
0707-71 09 69 eller hem på 08-687 09 69. Jag har inte någon färdig hemsida.
”Tillgängligt och sevärt i kultur och natur”.

Hej Gunnar, Tack för din kommentar och ditt intresse. Jag ringer dig imorgon och berättar hur vi har planerat utbildningen.

Vänliga hälsningar
Catharina

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: