Nyheter

Inbjudan till museidialog i höst

Som ni vet har Riksantikvarieämbetet sedan den 1 juni 2017 fått ett utvidgat ansvar inom museiområdet. Vårt uppdrag innebär bl.a. att främja utveckling och samarbete på museiområdet, samla in och förmedla kunskaper samt erbjuda teknik- och metodstöd till landets alla museer. Nu fortsätter vi museidialogen och vill därför bjuda in till tre öppna dialogmöten.

För att förbereda oss på det vidgade uppdraget och för att bygga upp en bred och öppen dialog med museisektom genomförde vi under första halvan av 2017 projektet Museidialogen. Genom det har vi fått chansen att möta ett stort antal enskilda museiprofessionella, organisationer och nätverk som alla har bidragit med värdefulla inspel om hur olika museers behov, förutsättningar och förväntningar ser ut. En rapport från vårens dialog finns att läsa här.

Vi vill nu fördjupa samtalet om sektorns aktuella behov och förutsättningar genom att bjuda in till ytterligare tre öppna dialogmöten.

Dessa kommer äga rum på:
Murberget i Härnösand den 9 november
Jönköpings läns museum den 14 november
Värmlands museum i Karlstad den 28 november

Samtliga möten pågår mellan kl. 11:00 och 14:30. Tillsammans med de lokala arrangörerna bjuder vi på enklare lunch och fika.

På dagordningen står bland annat en presentation av de behov och förväntningar som kommit fram under tidigare möten samt fördjupande diskussioner om vad behoven innebär och vilken form av insatser som skulle kunna göra skillnad. Vi hoppas att samtalen kan leda till ökad samverkan kring gemensamma möjligheter och utmaningar och för Riksantikvarieämbetet är dialogen om museernas förutsättningar avgörande för att kunna utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt.

De ämnen/behov vi kommer fokusera på att fördjupa oss om under dessa tre träffar är:
Digitalisering
Trendanalys och omvärldsbevakning
Samlingsförvaltning
Utställningsteknik
Forskning och kunskapsuppbyggnad
Samverkan och samordning, t.ex. mellan olika museer samt mellan museer och prioriterade målgrupper som skolan, besöksnäringen, universitet och högskolor

Alla som arbetar på, med eller för något eller några av alla landets museer är välkomna att delta.

 

Kontaktperson:
Eric Fugeläng, eric.fugelang@raa.se

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: