Nyhetsarkiv
RISE Interactive
Bild från RISE Interactives projekt om Sandby Borg, Öland. Foto: ( CC BY)

Nytt samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och RISE Interactive

Riksantikvarieämbetet och IT- och designforskningsinstitutet RISE Interactive har tecknat ett avtal om samarbete på museiområdet. Båda parter arbetar redan med att stödja svenska museer och andra utställare med bland annat metodutveckling och teknisk innovation. Samarbetet är tänkt att vässa och digitalisera erbjudandet ytterligare.

Riksantikvarieämbetet har i år fått regeringens uppdrag att verka som stödjande myndighet för att främja utveckling och samarbete i museisektorn. RISE Interactive, som tidigare haft ett långt samarbete med Riksutställningar, bedriver experimentell, tillämpad forskning och innovation med fokus på interaktionsdesign. Interactive har gedigen erfarenhet av att utveckla utställningsupplevelser i internationell framkant och bidrar regelbundet med interaktiva installationer till svenska och internationella muséer, som Tekniska museet i Stockholm och British Museum i London.

– Jag ser stora möjligheter i utbytet med RISE Interactive. Det kan gälla områden som utveckling av metoder såsom digitalisering av kulturarvet, effektivare omvärldsbevakning och möjlighet förlägga delar av fortbildning och arbete i varandras lokaler och anläggningar, säger riksantikvarie Lars Amréus.

Avsiktsförklaringen mellan Riksantikvarieämbetet och RISE Interactive , har som mål att skapa ett tätare samarbete långsiktigt.Under 2018 kommer samarbetet att dokumenteras och utvärderas för att möjligen formaliseras längre fram.

– Vi har redan en mängd framgångsrika samarbeten med musiesektorn och ser fram emot att få bidra aktivt med våra kompetenser och vetenskapligt baserade metoder till det kunskapscentrum som Riksantikvarieämbetet nu ska bygga upp. Gemensamt kan vi skapa banbrytande användarupplevelser som har potentialen att lyfta hela musei- och kulturarvsområdet, säger Anette Novak, VD på RISE Interactive.

Fakta Riksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om  kulturarv och kulturmiljöer. Myndigheten leder och stödjer det nationella arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet så att de nationella kulturmiljömålen uppnås. Riksantikvarieämbetet har omkring 250 anställda och lyder under Kulturdepartementet. Huvuddelen av verksamheten är förlagd till Stockholm och Gotland. Myndigheten driver även besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala Museum.  

Fakta Rise Interactive:
RISE Interactive är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som kombinerar design och ny teknik i forsknings- och innovationsprojekt och strategiska initiativ i samarbete med partners från akademi och näringsliv. RISE Interactive har ca 50 anställda och bedriver verksamhet i Göteborg, Eskilstuna, Norrköping, Umeå och Piteå med huvudkontor i Kista (Stockholm). Institutet är en del av den statliga forskningskoncernen RISE

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: