Nyheter
Två personer renoverar ett fönster. En står på en stege och den andra tittar ut och handräcker.
Svenska byggnadsvårdsföreningen fick statsbidraget för ideella organisationer 2017. Foto: ( CC BY)

Dags att söka bidrag för ideella organisationer

Nu är det dags för ideella organisationer inom kulturmiljöområdet att söka bidrag hos Riksantikvarieämbetet för 2018. Sista ansökningsdag är den 26 januari.

Syftet med bidraget är att kunna stötta och utveckla det engagemang som finns runt om i landet. De ideella krafterna bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, och att främja mångfalden av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. Frivilliga insatser bidrar också till att de nationella målen för kulturmiljöarbetet nås.

Vem/vilka kan söka bidraget?

Enligt 3§ i Förordningen om statsbidrag till ideella organisationer får bidraget gå till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som:

  • är självständig
  • är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer
  • har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan
  • bedriver verksamhet av nationellt intresse
  • i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse, dock ej till en statlig eller kommunal stiftelse.

Det här kan bidraget gå till

Bidraget kan gå till basverksamheten, till exempel kostnader för kansli, administration eller anställda. Statsbidraget får även lämnas i form av ett etableringsbidrag under högst två år och får inte lämnas om organisationsbidrag beviljas för samma verksamhet. För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller villkoret att organisationen ska ha bedrivit verksamhet under minst två år.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är den 26 januari 2018. Läs mer om hur det går till att ansöka om bidraget för ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: