Nyheter
Klimatpåverkan kommer att påverka kulturlandskapet, särskilt i norra Sverige.
Äldre kulturlandskap: Gallejaur by i Norrbottens län. Foto: ( CC BY)

Hur påverkar klimatförändringarna kulturlandskapet?

Hur arbetar vi tillsammans kring klimat och markanvändning? Skriv in datumen 21-23 mars 2018 i kalendern redan nu! Då arrangeras ett seminarium med fokus på dessa högaktuella frågor.

Klimatförändringarna kommer att bli allt mer påtagliga med varmare temperatur och ökad nederbörd. Vad är det egentligen vi ser framför oss och hur kommer det att påverka landskapet och framtidens markanvändning i norra Sverige?

Välkommen till två dagar som tar avstamp i vad vi vet och vad vi tror kommer att ske. Två dagar som fokuserar på kunskap, goda exempel och hur vi kan arbeta tillsammans över myndighetsgränser och med lokala krafter kring landskapsfrågor och klimatförändringar. Teman som kommer att behandlas är grön infrastruktur, kulturlandskap, ekosystemtjänster, risk- och sårbarhetsarbete och samiskt kulturarv i ett förändrat klimat.

Seminariet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen i Jämtlands län, Riksantikvarieämbetet, SMHI, Naturvårdsverket, Sametinget och Skogsstyrelsen. Seminariet är kostnadsfritt.

När: 21-22 mars 2018 + exkursion 23 mars (frivillig)
Plats: Hotell Frösö Park, Östersund
Målgrupp: Kommuner och statliga myndigheter som jobbar med kulturmiljövård, klimat, miljö, naturvård, fysisk planering och markanvändning.

 

Program och anmälningsuppgifter skickas ut efter årsskiftet.

Se inbjudan här!

Vid frågor kontakta:

Riksantikvarieämbetet – per.lindqvist@raa.se

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: