Nyheter
I förgrunden ett klapperstensfält inramat av tallar. I bakgrunden skymtar hav och öar bakom en ridå av barrträd
Sveriges högst belägna klapperstensfält, Höga Kusten Foto: ( CC BY)

Nya Inspire-tjänster för de svenska världsarven

Riksantikvarieämbetet har tagit fram geografiska data och tjänster för de svenska världsarven enligt Inspire:s specifikationer. Inspire är ett EU-direktiv som syftar till att information om miljön ska finnas tillgänglig på samma sätt i hela EU. Informationen om världsarven finns som visningstjänst (WMS) och nedladdningstjänst (GML).

Vi har använt oss av de ytor för världsarven som länsstyrelsen tillgängliggör digitalt, och lagt till information som Inspire kräver:

  • Världsarvens namn på svenska och engelska
  • Vilket år de blev världsarv
  • En länk till beslutet
  • En klassificering av de värden som ligger till grund för lagskyddet

Vi har inte tagit med världsarvens buffertzoner, eftersom de inte passar in i Inspire:s definition av ett skyddat område. Arbetet har gjorts i samverkan med Naturvårdsverket, som har ett speciellt ansvar för de världsarv som har höga naturvärden.

Du kan läsa mer om de tjänster som Riksantikvarieämbetet tillgängliggör här: Information tillgänglig för vidareutnyttjande.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: