Nyheter
Standarderna omfattar olika områden som till exempel hur man energieffektiviserar historiska byggnader. Foto: ( CC BY)

Kostnadsfri nedladdning av standarder inom kulturarvsområdet 2018-2020

Från den 1 januari kan nu ett 30-tal europeiska standarder inom kulturarvsområdet laddas ned kostnadsfritt. Standarderna riktar sig både till dem som arbetar med kulturvårdsfrågor och till andra som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med vårt kulturarv.

Bakgrunden är det avtal som Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute, har slutit och som innebär att närmare 30 europeiska standarder inom kulturarvsområdet blir tillgängliga under en treårsperiod, år 2018-2020. Standarderna kan laddas ner utan kostnad av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Standarderna fungerar som process- och metodstöd i såväl löpande förvaltning, som i upphandling, tillståndsärenden, planering, utförande och dokumentation av åtgärder. De omfattar olika områden, till exempel hur man packar och transporterar känsliga föremål, undviker skadedjur, tar prover eller energieffektiviserar historiska byggnader.

Riksantikvarie Lars Amréus hoppas att kostnadsfri tillgång till standarder innebär ett genombrott för användningen.
– Standarder för kulturmiljöarbetet ger landets alla kulturvårdare ett bra metodstöd i sitt dagliga arbete, även i kontakten med kollegor och beställare. Jag hoppas att friköpsperioden gör att intresset för standarder ökar nu när de är fritt tillgängliga och att många tar chansen att börja använda detta verktyg.

Några röster om användningen av standarder i kulturmiljöarbetet

God beprövad praxis ger kvalitetssäkring och hållbarhet
Föremålsantikvarie Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum

Underlättar arbetet och sparar resurser
Byggnadsantikvarie Katja Meissner, Byggkult AB

Förutsägbara processer som är lätta att genomföra och följa upp
Stiftsantikvarie Heikki Ranta, Lunds stift

Ladda ned

Dessa standarder får du tillgång till i digital form. Standarderna tillhandahålls utan utskriftsmöjlighet.

Genom att fylla i formuläret nedan får du inloggningsuppgifterna till webbtjänsten e-nav där du har tillgång till de aktuella standarderna.

Till inloggningsformuläret

Mer information

Läs mer om Riksantikvarieämbetets arbete med standarder inom kulturarvsområdet

Uppdatering om friköpet 2022-05-03:
Friköpet är förlängt till den sista december 2023 och nu finns det totalt 48 standarder inom området Bevarande av kulturarv.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: