Nyheter
Studiebesök i Skissernas Museums magasin under Samlingsforum 2017. Foto: ( CC BY)

Ny standard om museimagasin

Bra lokaler för samlingarna är en viktig del i god samlingsförvaltning. Många museer har behov av större magasinsyta och mer ändamålsenliga lokaler. Att bygga nytt magasin eller bygga om en befintlig lokal är ett omfattande och kostsamt projekt och utmaningarna är många. Nu finns en europeisk standard som ger vägledning inför ny- och ombyggnation av byggnader och lokaler där samlingar förvaras och används.

Den nya standarden – Nybyggnation för förvaring och användning av samlingar (SS-EN 16893:2018) – behandlar byggnadens läge och aspekter av konstruktion och byggnadsmaterial som har betydelse för samlingarna. Vidare behandlas inomhusklimat (avseende temperatur, luftfuktighet, ljus, vibrationer och föroreningar), klimatkontroll, brandsäkerhet och säkerhet.

Långsiktig hållbarhet grundläggande

En grundläggande princip är långsiktig hållbarhet och standarden förordar att man där det är lämpligt och möjligt väljer passiva system för klimatkontroll eller system med låg energiförbrukning. Den sätter också fokus på riskhantering som metod för att identifiera, analysera och hantera olika risker i samband med nybyggnation eller ombyggnation.

Standarden riktar sig till alla som arbetar med förvaltning av samlingar och ger stöd vid definition av specifikationer för nybyggnation eller ombyggnation som bidrar till en säker och god bevarandemiljö för samlingarna. Den kan också användas i kommunikationen med andra professioner i byggprocessen som arkitekter och ingenjörer.

Läs standarden

Nedladdning utan kostnad

Denna standard är en del av det europeiska standardiseringsprojektet CEN/TC 346, Conservation of Cultural Heritage, vilket innebär att den är en av ca 30 standarder som under 2018–2020 kostnadsfritt kan laddas ned av företag, myndigheter och organisationer som är verksamma i Sverige.

Kostnadsfri nedladdning av standarder

Mer om standarder inom samlingsförvaltning

God beprövad praxis ger kvalitetssäkring och hållbarhet
Föremålsantikvarie Susanne Nickel om hur arbetet med standarder fungerat på Eskilstuna stadsmuseum.

Spectrum
Museernas egen standard för samlingsförvaltning.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: