Nyheter
Foto: ( CC BY)

Friköpet av standarder har satt skruv på användningen

I januari blev drygt 30 europeiska standarder för kulturarvsarbete fritt tillgängliga genom ett avtal mellan Riksantikvarieämbetet och SIS, Swedish Standards Institute. Standarderna finns nu tillgängliga utan kostnad för alla aktörer i Sverige under 2018–2020. Satsningen ska bidra till att fler känner till standarderna och får möjlighet att pröva dem i sitt arbete.

Statistiken visar glädjande att satsningen fallit väl ut. Under det första kvartalet har 240 personer loggat in på SIS och laddat ner närmare 800 standarder. Stefan Nilsson, enhetschef på Riksantikvarieämbetet och ordförande i den tekniska standardiseringskommittén SIS/TK 479 Bevarande av kulturarv, är nöjd med resultatet:
– Vi ser att informationen nått ut och att många nu aktivt tar del av standarderna. Vi hoppas att de prövas i olika sammanhang och av en bredd av organisationer.

Vilka standarder är de mest eftertraktade?

Den mest nedladdade standarden handlar om riktlinjer för ljussättning av utställningar. Även internationellt är intresset stort för denna standard. Frankrike har tagit initiativ till att leda arbetet med en uppdatering av dokumentet och efterlyser nu experter till den kommande arbetsgruppen.

På andra plats kommer Generella termer och definitioner, ett grunddokument om begrepp i bevarande- och konserveringsarbete. Denna kommer inom kort också att lanseras i en svensk översättning.  Därefter kommer Samordnad skadedjurskontroll, en standard som handlar om att förebygga angrepp från skadedjur i historiska byggnader och samlingar. Riksantikvarieämbetet håller i år kurser i ämnet som redan blivit fullbokade. Även här är intresset stort i många länder och en internationell konferens planeras 2019 i Stockholm.

Undanröjt hinder

– Friköpet av standarderna är en unik satsning och river undan det största hindret för att kunna pröva ett för många obekant verktyg, avslutar Stefan Nilsson.
Fler standarder är också att vänta i framtiden. I april beslutade den europeiska standardiseringskommittén att bland annat initiera ett arbete för en standard som stöd i vård och restaurering av betongbebyggelse och en standard för förvaltning av föremål och samlingar.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: