Nyheter
Officiell logo för Europaåret för kulturarv.(CC BY)

EU-kommissionen lyfter Europaåret för kulturarv i Sverige

EU-initiativet Europaåret för kulturarv 2018 fungerar som ett paraply för pågående kulturarvsprojekt och evenemang runt om i Europa med flera tusen medverkande aktiviteter. I Sverige samordnas året av Riksantikvarieämbetet.

I EU-kommissionens senaste internationella nyhetsbrev sätts fokus på flera av de svenska evenemang och projekt som deltar i Europaåret för kulturarv i Sverige som  Stockholm Early Music Festival , Bergmans Skåne under Cannes filmfestival, Industriarvsdagen ”Work it out” som firades bland annat i världsarvet Grimeton och en internationell konferens på Hantverkslaboratoriet Mariestad. Vidare berättas att fyra svenska organisationer fått stöd till samarbetsprojekt för kulturarv från Kreativa Europa. Dessutom presenteras en rapport från EU-kommissionen om Participatory Governance – Delaktighetsbaserad styrning (som kan vara t ex crowd-funding) till vilken Riksantikvarieämbetet bidragit till framtagandet.

Läs nyhetsbrevet i sin helhet här: 

 

 

 

 

 

Se alla evenemang och projekt inom ramen för Europaåret för kulturarv i Sverige

Bli en del av Europaåret för kulturarv 2018

Arrangerar du en kulturarvskonferens, eller en filmvisning i en kulturmiljö? Kanske driver du ett samarbetsprojekt om kulturarv och klimatförändringar? Eller ett projekt om kunskapsöverföring, berättande, traditioner eller musikarvet? Då kan du anmäla din aktivitet till oss och blir en del av Europaåret för kulturarv. Arrangemang som anmäls till Kulturarvsdagen eller Arkeologidagen är per automatik en del av Europaåret för kulturarv.

Läs mer hur du blir en del av europaåret för kulturarv

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: